Bidra til samfunnsutvikling og effektiv ressursbruk som controller i vårt dyktige økonomiteam!

Har du interesse for god virksomhetsstyring, og ønsker deg en jobb hvor du får bruke og utvikle din økonomiske kompetanse? Da vil vi gjerne ha deg med på laget!

Som controller i Enebakk kommune blir du en viktig bidragsyter og støttespiller for administrasjon og lokalpolitikere, og har mulighet til å påvirke samfunnsutvikling og lokaldemokrati. Kommunal sektor er kanskje det mest spennende og givende feltet du kan jobbe i innenfor økonomifaget. Her er vi tett på statsbudsjett og politiske prioriteringer. For å løse samfunnsutfordringene vi står overfor, må vi finne nye bærekraftige løsninger og våge å tenke på nye måter. Gjennom digital transformasjon, eksperimentering og prøving og feiling, vil vi i Enebakk kommune utforske nye måter å løse sammensatte og komplekse samfunnsutfordringer. 

Enebakk kommune er til for innbyggerne våre. Vi skal levere tjenester med riktig kvalitet til rett tid gjennom å satse på oppvekst, bærekraftig samfunnsutvikling og livskvalitet. Slik skal vi bidra til at innbyggerne kan leve gode liv og ha en god fysisk og psykisk helse gjennom hele livet.

Arbeidsoppgaver 

Som controller hos oss får du bidra til viktige prioriteringer på tvers av faggrenser, tjenesteområder og i samhandling med eksterne aktører, slik at vi som kommune kan møte behov hos innbyggere og næringsliv på en effektiv måte.

Vi kan tilby deg en sentral rolle i arbeidet med budsjett-, prognose- og planarbeid, hvor du får mulighet til å påvirke ressursbruk og styring. Du får en viktig rolle som rådgiver og veileder for ledere på alle nivå i kommunen.

Du får selvstendig ansvar, og vil jobbe med kostnadskontroll og rapportering. Ved å bidra til beregninger, analyser og utvikling av økonomisk styringsinformasjon vil du bli en viktig aktør for at vi skal nå våre målsettinger.

I økonomienheten har vi dyktige medarbeidere med høy kompetanse. Vi er opptatt av å støtte og lære av hverandre i det daglige arbeidet. Noe av det som gjør arbeidsmiljøet godt hos oss, er høy grad av tillit og åpenhet både mellom kollegene og i forhold til ledelsen.

Fra før er det 12 ansatte i økonomi- og digitaliseringsenheten, hvorav to jobber som controllere. Din nærmeste leder blir økonomisjef Lars André Kløvstad.

Stillingen er 100 % fast stilling.

Hvilke kvalifikasjoner ser vi etter hos deg?

  • Du bør minst ha 3-årig høyere økonomisk utdannelse, men tilstrekkelig relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.
  • Som controller hos oss vil du ha mye kontakt og samarbeid med forskjellige deler av kommunens virksomhet, og vi verdsetter derfor gode og tydelige kommunikasjonsevner.
  • Du vil bidra til at alle ledere behersker verktøy for økonomistyring. Derfor legger vi vekt på at du har evner og vilje til å dele av din kunnskap.

Rollen innebærer høy grad av selvstendighet og ansvar, og vil kreve en strukturert og detaljert tilnærming. For deg som controller er god tallforståelse og nøyaktighet naturligvis en selvfølge! Hvis du i tillegg er fleksibel, lyttende og samtidig tydelig og klar, har du gode forutsetninger for å lykkes og trives i rollen som controller hos oss.

Vi ser etter deg som har lyst til å bruke og utvikle din økonomiske kompetanse i en utfordrende, men givende stilling i et sosialt og variert arbeidsmiljø med takhøyde og mye godt humør!

Vi har god pensjonsordning i KLP.

Vi håper du vil søke jobb som controller hos oss, og gleder oss til å høre fra deg!

Søknadsprosess:

Vi ber deg laste opp søknadsbrev og CV, samt vitnemål og tjenestebevis/arbeidsattester i søknadsportalen.

I søknaden ber vi deg oppgi hvor du har sett stillingsutlysningen.

Søk stilling som controller i Enebakk kommune

Søknadsfrist: 15. oktober 2023

Kontaktinformasjon:

For spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med økonomisjef Lars André Kløvstad, på telefon 402 91 915 eller på e-post lars.andre.klovstad@enebakk.kommune.no

Om arbeidsgiveren

Enebakk kommune er en vekstkommune med nærhet til Oslo, Lillestrøm, Nordre Follo og Indre Østfold. Kommunen gjennomgår i disse dager en større omstillingsprosess hvor effektivisering av arbeidsoppgaver gjennom digitalisering og effektiv ressursbruk vil være avgjørende. Controlleren vil ha en sentral rolle i dette arbeidet for å ruste kommunen best mulig for fremtiden.

Les mer om Enebakk kommune som arbeidsgiver

Vær klar over at navnet på søkere kan bli offentliggjort, selv om du som søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet om dette og får anledning til å trekke søknaden din hvis du ønsker det.