Ledige lærerstillinger ved Kirkebygden barne- og ungdomsskole

Vi har ledig fast stilling og vikariat, med tiltredelse snarest.

Om Kirkebygden barne- og ungdomsskole

Kirkebygden barne- og ungdomsskole ligger midt i Enebakk, med kommunesentrum i umiddelbar nærhet og med gode bussforbindelser både mot Lillestrøm og mot Follo.

Skolen har i underkant av 400 elever og rundt 50 dyktige lærere og fagarbeidere. Vi er opptatt av å bygge gode læringsfelleskap, både blant elevene og de ansatte. Inneværende år fokuseres det på lesing, samt tilpassa opplæring og relasjonsbygging som viktige elementer for å sikre skolenærvær.

Vi har behov for inntil 100% fast stilling og 100% vikariat i perioden 25.10.23 – 21.06.24.

Vi har behov for undervisningskompetanse i blant annet norsk, spesialpedagogikk, særskilt norskopplæring, mat og helse.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  •  Lærerutdanning/grunnskolelærerutdanning/master og ppu
  • God digital kompetanse og bevisst bruk av digitale verktøy i opplæring
  •  Inkluderende og positivt elevsyn
  • Tydelig og relasjonsbyggende klasseledelse
  • Evne til samarbeid

Vi kan tilby

  • En skole preget av trivsel hos elever og ansatte
  • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor de voksne samarbeider i team
  • Et godt samarbeid i kommunen for å utvikle elevenes lesekompetanse
  • Fleksibel stillingsprosent dersom det ikke er ønskelig med 100%​​​​​​​

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. 
God pensjonsordning i SPK.

Lønn etter gjeldende tariff med god avlønning for kontaktlærere.

Det kreves politiattest for tilsetting i stillingene.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt rektor Turid Ramberg, tlf. 906 73 652

Søknadsfrist: 13. oktober 2023

Søk stilling som lærer ved Kirkebygden barne- og ungdomsskole

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.