Sykepleier i medisinsk korttidsavdeling - 100 % stilling

Vi søker nå etter dyktig og engasjert sykepleier i 100% som er klar for en spennende jobb i et godt og faglig arbeidsmiljø.

Stilling som sykepleier er organisert i enhet for sykehjem, medisinsk korttidsavdeling og har ansvar for ivaretagelse av behovene til pasienter med kompliserte og uavklarte helsetilstander.

På korttidsavdelingen jobber vi tverrfaglig for å nå felles mål til pasienten. Vi jobber tett med faggrupper som fysioterapi, ergoterapi, kreftkoordinator, demenskoordinator og andre eksterne samarbeidspartnere.

Stillingen er i to-delt turnus dag/aften og arbeid hver 3. helg. Muligheter for langvakter hver 4. helg.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Skape helhetlige tjenester med utgangspunkt i pasientens mål og ressurser
 • Vurdere riktig omsorgsnivå i samarbeid med sykehjemslege, pasient, pårørende og annet involvert helsepersonell
 • Håndtering av akuttsituasjoner
 • Palliativ pleie
 • Sørge for at oppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet, og faglig forsvarlighet.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Evne og vilje til å ta ansvar
 • God fremstillingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Du er engasjert og faglig oppdatert
 • Trygg og selvstendig i rollen
 • Du har interesse og engasjement for pasientgruppen

Vi tilbyr:

 • Et godt, trivelig og flerkulturelt arbeidsmiljø med mye latter, takhøyde og gode utviklingsmuligheter
 • Utfordrende oppgaver
 • Mulighet for relevant videreutdannelse
 • Ny opprettet simuleringsrom
 • Kalenderturnus hvor den ansatte kan planlegge og påvirke egen turnus.
 • I Enebakk starter sykepleier på minimum 8 års ansiennitet og lønnes i tillegg 35 000 over tariff.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder Rebekka Lund, tlf. 40408768

Søk stilling som sykepleier i medisinsk korttidsavdeling

Søknadsfrist: 29.09.2023

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.