Fra 2. januar 2019 overtar interkommunale selskap daglegevakttilbudet i kommunen:

For innbyggere på Flateby blir tjenesten ivaretatt av Nedre Romerike Legevakt,
Romerike Helsebygg, Dampsagveien 4, 2000 Lillestrøm

For innbyggere i Enebakk og Ytre Enebakk blir tjenesten ivaretatt av Follo Lokalmedisinske senter,
Ski sykehus, Vardåsveien 3, 1400 Ski

Ta kontakt på følgende måte:

Hvis ditt legesenter er åpent, ringer du fastlegen din først.

Når du ringer legevakten:

116 117 er et landsdekkende legevaktsnummer, som alltid vil bringe deg til den nærmeste legevaktsentralen. Det er gratis å ringe dette nummeret.

Samtalen besvares av sykepleier, som vil stille mange spørsmål rundt din helsetilstand og dine personalia. Dette er fordi vi skal kunne formidle rett hjelp til rett tid. Noen ganger får du råd og veiledning av sykepleieren, andre ganger blir du henvist til din fastlege. Du kan også bli bedt om å møte opp på legevakten.

I enkelte tilfeller vil det komme en lege hjem til deg eller din samtale videreformidles til 113. For at du skal få rett type hjelp ønsker vi at du ringer før du kommer til legevakten.