Arbeidet med å oppgradere våre utleieboliger er i full gang. Her Marius og Roy som nå driver på Lotterud. 2 boliger er i ferd med å få nye bad, kjøkken vinduer og dører samt en generell oppussing av vegger og tak. Her blir det lyst og trivelig. 

Marius og Roy.jpg IMG_0606.JPG

Den siste måneden har biblioteket fått en lenge etterlengtet oppussing. Her gjestår nå kun å få byttet ut gesims som har vært moden for utskifting lenge. Her er det snart klart for åpning igjen.

IMG_0615.JPG

 IMG_0614.JPG

Videre er arbeidet med å rehabilitere avd Roligheta på Kopås sykehjem i gang. 6 pasientrom skal pusses opp og være klare rulleringplasser for HOS. Her blir det nye gulvbelegg, dører og badene får en facelift. Dette skal ferdigstilles fra Driftsenhetens side 1. juni 17.

IMG_0604.JPG

 

 

 IMG_0603.JPG

Driftsenhetens veistasjon har hatt regien på utvidelse og utbedring av parkeringsarealet ved herredshuset og legesenteret. Her gjenstår nå noe asfaltering og finpuss. Vi håper dette er ferdig til 17. mai.

 IMG_0611.JPG

Siste prosjekt som er igangsatt er oppgradering og nytekking av tak på Enebakk svømmebasseng. Det vil også i fortsettelsen her bli utført noen forbedringer på selve skolebygget. Disse arbeidene skal også ferdigstilles til 17. mai.

 IMG_0618.JPG

 

Dette er bare noe av hva vi på Driftsenheten har syslet med sålangt dette året J

 

 

Arbeidene utføres i nært og tett samarbeid med lokale samarbeidspartnere. Stor takk for et godt samarbeid til dem sålangt i år. Ingen nevnt og ingen glemt.

Avslutningsvis vil jeg berømme Renholdsenheten som etter at vi  i Driftsenheten har utført våre arbeider på bygg og bolig på relativt kort varsel gjennomfører byggrenhold og utvask etter oss på en utmerket måte !