LIVSSTYRKETRENING: NÅR LIVET SETTER SEG I KROPPEN HÅNDTER STRESS OG DAGLIGLIVETS UTFORDRINGER

Livsstyrketrening er en måte å trene din oppmerksomhet på, ved både å legge merke til og akseptere det som skjer i deg: Hvordan du puster, hvilke tanker, følelser og kroppslige reaksjoner du har akkurat nå.Livsstyrketreningskurset er utarbeidet med tanke på personer med ulike helseplager, men er like godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og dagliglivets utfordringer.

Utfordringer med deg selv og med dine omgivelser, både hjemme og på jobb, vil kunne påvirke deg og kan over tid "sette seg i kroppen" som kroppslige plager. Gjennom veiledning i

gruppe får du øvelse i å skifte fokus fra problemer og plager, til å rette oppmerksomheten mot ressurser og muligheter.

Undervisningen varierer mellom korte forelesninger, øvelser individuelt og i gruppe. Deling av erfaringer vektlegges. Du vil også lære ulike avspenningsøvelser.

Tidspunkter:

Åpen temakveld med smerteteori og info om livsstyrketrening:Onsdag 24.08 kl. 19-21 (gratis deltakelse, uforpliktende påmelding) i 1.etasje på Ignagard.

Treningsgruppe: Ukentlig fra uke 36-48

Tirsdager kl. 09:00-10:15. Ledet av fysioterapeut eller frisklivskoordinator.

Veiledning: Uke 35, 36, 39, 41, 43, 45, 48

Torsdager kl. 13:00-15:00.

Tidspunkt for oppfølgingsdag i januar vil bli bestemt i november.

Hva krever dette av meg?

Du må:

-kunne gå i 20 min. sammenhengende uten ganghjelpemidler

-fungere i en gruppe med andre

-være eller kunne bli motivert til å endre vaner

-møte opp på alle tidspunktene

-jobbe med oppgaver i egen loggbok mellom samlingene

Du har ikke:

-behov for et varig tilrettelagt tilbud (kun en midlertidig hjelp til å komme i gang)

-behov for en medisinsk avklaring (i så fall må du få det på forhånd av din fastlege eller andre)

-en alvorlig psykisk lidelse

Kurssted: Veiledning skjer i 2.etasje på Ignagard (Prestegårdsveien 6, Kirkebygda), treningsgruppen er i treningssalentil rehabilitering/frisklivssentralen i 1.etasje på Ignagard.

Påmelding: Innen 19.august. Førstemann til mølla. Bindende påmelding til kurset.

Kursavgift: 250 kr. for å dekke materielle utgifter og cd (faktureres i etterkant av oppstart)

Kontaktinfo:

Ingvild Moe Mæhlum. Frisklivskoordinator

Tlf.: 948 85 419 eller 64 99 20 00 (servicetorget), e-post: frisklivssentralen@enebakk.kommune.no

Kurset er åpent for alle Follos innbyggere. Maksimalt 10 deltakere.