Dette er et naturlig fenomen som vi ofte ser i vassdrag. Det utløses av en
type organiske molekyler som har en vannavstøtende og en vanntiltrekkende del.
Den delen som liker vannSkum ved kum - renseanlegg Flateby - foto - EKT Enebakk kommune (7).jpg oppsøker vann, mens den andre oppsøker luft.

Derfor oppstår slike fenomen i flater mellom luft og vann, gjerne når det er mye vind. I naturen skjer det typisk om høsten under nedbør og tilførsler av løv, som inneholder slike molekyler. Det samme fenomenet er synlig i bekker når det er høy vannføring og tilhørende stor turbulens. 

Noen har erfart at når vi tilsetter vaskemiddel i bøtter eller kum, før vi setter på vannet, så skummer det kraftig. Det er det samme fenomenet.

Bratt ledning mot Øyeren

Dette er også et vanlig syn i utløpet fra renseanlegg hvor en har god innblanding av luft til avløpsvannet, og nok av organiske molekyler fra såper og annet som brukes i husholdningene. Fra Flateby ligger det spesielt godt til rette for slik skumproduksjon da vi har en bratt ledning ned mot Øyeren. Det kommer da veldig mye luft i ledningen når vannet fosser ned mot utslippskummen, hvor skummet nå er observert.

I det skummet som danner seg er det også rester av de små luftboblene som brukes i renseprosessen i renseanlegget. Når renseeffekten er 90% vil utslippet likevel føre med seg de resterende 10%. Det vil også inneholde små rester av det jernet som tilsettes på renseanlegget for å fange den fosfor vi ønsker å fjerne. Dette har vi ikke studert nærmere, men bildene viser brune områder rundt kum og ned mot vannet. Det kan derfor virke som skummet inneholder litt av dette jernet.

Siden slik skumming ikke er uvanlig er det som vises trolig avleiringer over flere år. Kommunen vil imidlertid følge dette opp nærmere for å forsikre oss om at vi ikke har problemer på utslippsledningen. Vi ser også at noen har stukket en kjepp ned i kummen, noe som ikke er bra. Den vil da selvsagt bli fjernet. Skummet blir normalt ledet til Øyeren og der bli blandet i vannmassene uten å bli synlig.

Kondomforbruket har økt sterkt

Flateby renseanlegg er et mekanisk/kjemisk anlegg med krav til fjerning av fosfor. Først fjernes store gjenstander ved hjelp av en rist. Dette kan være pukk og grus som kommer inn via kummer og utette ledninger, men i første rekke skyldes det at alt for mange av oss bruker toalettet som søppeldunk.

Vi merker spesielt i disse dager at folk som sitter inne mer enn vanlig, kaster gjenstander i toalettet, som egentlig skal i avfallet. Vi kan blant annet bekrefte at forbruket av kondomer har økt sterkt de siste tre ukene.

Å kaste avfall i toalettet vanskeliggjør arbeidet til de som arbeider med samfunnsviktige oppgaver (våre hverdagshelter). Rensingen blir mindre effektiv og vi risikerer at prosesser stopper opp eller får redusert effekt.

Bildetekst: Skumdannelse ved kum på utløpet fra Flateby renseanlegg. Se flere bilder i karusellen under. Alle foto: Eiendom og kommunalteknikk (EKT), Enebakk kommune.