Barn får vaksinen ved 15 måneder og i 6 klasse i barnevaksinasjonsprogrammet.. Barn kan få vaksinen ned til 9 mnd. Ta kontakt med helsestasjonen. Er barnet under 12 måneder må vaksinen gis ved 9 og 15 måneder.

Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjonen.

Er det nødvendig med fremskyndet vaksinasjon?

I Europa sirkulerer meslingviruset (viruset er såkalt endemisk) i befolkningen i Belgia, Bosnia-Herzegovina, Frankrike, Georgia, Tyskland, Italia, Romania, Russland, Serbia og Ukraina (kilde: WHO).

Dersom man planlegger å reise med små barn til disse landene bør fremskyndet vaksinasjon vurderes. I andre europeiske land er risikoen stort sett lav, og fremskyndet vaksinasjon kan vurderes for spesifikke områder med utbrudd (ikke for landet som helhet).

Land som er vanlige reisemål for nordmenn som Hellas og Portugal har utbrudd som per i dag stort sett er begrenset til enkeltområder og befolkningsgrupper med lav vaksinasjonsdekning. Risikoen for å møte på meslinger vil være liten ved vanlige, korte feriereiser til Europa, og det vil som regel ikke være nødvendig å fremskynde MMR-vaksine ved slike reiser.

Les mer på folkehelseinstituttets nettsider

Ta kontakt med helsesykepleier hvis du har spørsmål om MMR-vaksinen til barn. Voksne kan sjekke sin vaksinestatus på Mine vaksiner og konferere med vaksinasjonskontor eller fastlege.