På grunn av brannen i Familiens hus i Enebakk har man jobbet med løsninger for å få på plass drift av helsestasjonen, samt så raskt som mulig å komme i gang igjen med barnevaksinasjonsprogrammet. Helsestasjonen for barn starter delvis opp igjen torsdag 2. mai 2019.

  • Barn som tilhører Flateby og Kirkebygda kan benytte midlertidige lokaler til helsestasjon på Nordby barneskole i Rælingen kommune.
  • Barn som tilhører Ytre Enebakk benytter midlertidige lokaler i 2 etg. Ignagard sykehjem, (adm. inngang) Kirkebygda.
  • I første omgang vil barn opp til 1 år bli prioritert, samt meslingvaksinasjon.
  • Helsekontroller og vaksinasjon skjer etter avtale: Ta kontakt med helsestasjonen på epost: helsestasjonen@enebakk.kommune.no

Spesielt om vaksinasjon mot meslinger:

Det har vært en økning i antall meslingtilfeller, både i Europa og i Norge. Siste tilfelle registrert i Oslo 26.04.19. Barn får vaksine mot meslinger gjennom MMR-vaksinen.

Vaksinen gis ved 15 måneder og i 6 klasse, jfr. barnevaksinasjonsprogrammet. Barn kan få vaksinen ned til 9 mnd. Er barnet under 12 måneder må vaksinen gis ved 9 og 15 måneder.

Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å fremskynde MMR-vaksinasjonen.

Er det nødvendig med fremskyndet vaksinasjon for barn?

I Europa sirkulerer meslingviruset (viruset er såkalt endemisk) i befolkningen i Belgia, Bosnia-Herzegovina, Frankrike, Georgia, Tyskland, Italia, Romania, Russland, Serbia og Ukraina (kilde: WHO).

Dersom man planlegger å reise med små barn til disse landene bør fremskyndet vaksinasjon vurderes. I andre europeiske land er risikoen stort sett lav, og fremskyndet vaksinasjon kan vurderes for spesifikke områder med utbrudd (ikke for landet som helhet).

Land som er vanlige reisemål for nordmenn som Hellas og Portugal har utbrudd som per i dag stort sett er begrenset til enkeltområder og befolkningsgrupper med lav vaksinasjonsdekning. Risikoen for å møte på meslinger vil være liten ved vanlige, korte feriereiser til Europa, og det vil som regel ikke være nødvendig å fremskynde MMR-vaksine ved slike reiser.

Ta kontakt med helsestasjonen og helsesykepleier hvis du har spørsmål om MMR-vaksinen til barn

Meslingvaksinasjon av voksne

Voksne født mellom 1960-1969 har sannsynligvis gjennomgått sykdommen.. Voksne etter 1970 har trolig fått vaksine som en del av vaksinasjonsprogrammet.  Er man i tvil anbefales en dose MMR vaksine.

Voksne født før 1960 antas å ha hatt meslinger, MMR vaksine ansees ikke nødvendig.

Voksne kan kontakte Follo vaksinasjonskontor eller Rælingen kommune vedrørende reisevaksiner.

Les mer på folkehelseinstituttets nettsider:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-meslinger-kusma-og-rode-hunder-mmr-vaksine/

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/voksne-oppfriskningsvaksine/