Helsestasjonen tilbyr i vår mestringsgrupper for ungdom fra 8.-10. klasse

Kjenner du deg igjen i noe av dette:

  • Føler du deg mer stresset enn du kunne ønske når du holder presentasjoner på skolen, eller før prøver?
  • Gruer du deg til noen spesielle situasjoner, enten på skolen eller på fritiden?
  • Bekymrer du deg før eller etter du har vært sammen emd venner eller i større sosiale settinger?
  • Er du sliten og lei av hverdagen, og føler at du ikke strekker til?

Ønsker du hjelp til å mestre dette, eller andre deler av hverdagen?

På helsestasjonen er vi to psykologer som har en gruppe for ungdommer fra 8.-10. klasse, som opplever utfordringer i hverdagen knyttet til bekymring, stress, uro, tristhet og manglende energi.

I denne gruppen lærer du mer om hvordan du kan mestre hverdagen og utfordrende situasjoner på nye måter. Det vil være ca. 4-7 personer i hver gruppe. I gruppen møter du andre som er i en lignende situasjon som deg. Vi er opptatt av å legge til rette for at du skal føle deg trygg og ivaretatt i gruppen, og at det skal være et hyggelig sted og være.

Tid og sted:

Tid: Hver mandag kl. 14:30-15:30
Varighet: 6 uker
Sted: Mjær ungdomsskole

Tilbudet er gratis.

Oppstart etter påskeferien.

Vil du bli med i gruppa?

Ta kontakt med helsesykepleier på skolen eller helsestasjonen (tlf. 64 99 22 10).

Påmeldingsfrist er 14. april 2020

Er du under 16 år må foreldrene dine samtykke til deltagelse. 

ungdom i solnedgang
Bildet er tatt av RENE RAUSCHENBERGER fra Pixabay