• Regjeringen åpner nå for at flere kan få tilgang til lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler dersom de testes jevnlig.
  • Blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får åpne dørene.

Endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april.

Tiltaksnivå A, som er det strengeste regionale tiltaksnivået, skal normalt vare i to til tre uker. 20 kommuner i Viken, deriblant Enebakk kommune, må ha dette tiltaksnivået betydelig lenger enn dette. Regjeringen ba derfor Helsedirektoratet og FHI om midlertidige justeringer i tiltaksnivå A for å ta hensyn til dette.

Du kan lese alle detaljer om de midlertidige justeringene, i pressemeldingen på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/midlertidige-justeringer-i-tiltaksniva-a/id2844710/