Enebakk SLT (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) er organisert som en fagavdeling under enhet for kultur, integrering og forebygging. Enheten ivaretar allmenn kultur, fritid, lokale lag og foreninger, museer, bibliotek, kulturskole, Flyktningetjenesten og SLT.

SLT søker nå etter en miljøterapeut med hjerte og engasjement for barn og unge. Vi har ledig en 100 % prosjektstilling i forbindelse med tilskudd fra Helsedirektoratet for 1 år med mulighet for forlengelse.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Oppsøkende arbeid på dagtid og kveldstid.
 • Identifisere utfordringer og igangsette tiltak.
 • Oppfølging av ungdom.
 • Rusforebygging/arbeid knyttet til ruskontrakt.
 • Tverrfaglig samarbeid. Viktige samarbeidspartnere er skolene, ungdomsklubbene, politi, barnevern, helse barn og unge, skolehelsetjenesten og NAV.
 • Kartlegging av ungdomsmiljøer.
 • Turnus/arbeidstid, inntil 2 kvelder i uken og noe helgearbeid må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3-årig relevant høyskole eller relevant arbeidserfaring fra fagområdet.

Vi ønsker deg som:

 • har engasjement for-, og erfaring fra arbeid med ungdom
 • har god relasjonsevne
 • er uredd, kreativ og som liker å snakke med ungdom
 • er positiv, byr på deg selv og er utadvendt.
 • er fleksibel i forhold til arbeidstid og oppgaver
 • kan jobbe selvstendig samtidig som du har gode samarbeidsevner
 • kompetanse i MI (motiverende intervju) ansees som positivt

Personlig egnethet vektlegges.
Krav til førerkort klasse B.

Vi tilbyr:

 • Du blir del av SLT teamet med SLT koordinator og miljøterapeut.
 • Varierte arbeidsdager.
 • Faglig utvikling i et tverrfaglig miljø med mange utfordringer.
 • Et godt arbeidsmiljø med felles verdier og holdninger.
 • Jevnlig veiledning.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger (KLP).

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingen.

Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med enhetsleder for kultur, integrering og forebygging Sonja Røhne tlf 477 97 140 eller kommunalsjef kultur, oppvekst og skole Olav Weng 472 56 247.

Søknadsfrist: 24.02.2020

Søk elektronisk her.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.