Det blir arrangert en minnesamling i Enebakk kirke tirsdag 31. juli kl 18:00-19:30 for alle som er berørt etter trafikkulykken på Flateby lørdag kveld. Prest Bent Erik Arnesen vil lede samlingen hvor det er anledning til å tenne lys, eller skrive en hilsen eller en bønn. Det vil være mulig med en samtale med prest eller representanter fra kriseteamet, opplyser kirkeverge i Enebakk, Grete Dihle.