Mer om skolen

Skolen ble tatt i bruk første gang i 1979, med siste byggetrinn sluttført i 1986. Skolen har store luftige undervisningsrom til alle klasser. Egen spesialavdeling for kunst/håndverk, natur/miljøfag og musikk/drama. I tillegg har vi en egen aula hvor skolens tradisjonelle sceneoppsetninger finner sted. Skolens varemerke er: "Nå er det forestilling på Mjær igjen".

Skoleåret 2016/2017 har vi 187 elever fordelt på 8 grupper. Elevene kommer i hovedsak fra Ytre Enebakk skole.

Skolens visjon

Vi vil arbeide for et aktivt og kreativt skolemiljø som elevene blir glade i, som tar vare på hele mennesket og gir god ballast til møte med voksenlivet.