På møte i Formannskapet i kveld behandles Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2022-2025 med årsbudsjett 2022.