Sommerskolen Enebakk er et gratis tilbud for elever i grunnskolen (1.-10.trinn) med fokus på faglig innhold og hyggelige aktiviteter. Gjennom ulike temaer, praktisk- og fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal sommerskolen bidra til mestring og spennende opplevelser. Noen av tilbudene går over tre dager og noe strekker seg over en hel uke.

Sommerskolen avholdes med ulike kurs og aktiviteter i uke 25, 26, 27, 31 og 32 for elever i grunnskolen som bor og går på skole i Enebakk.

Sentrale arbeidsoppgaver som assistent:

 • Forberede og bidra i undervisning og aktivitet.
 • Bidra til praktiske forberedelser og tilrettelegging for gjennomføring av kurset på kursstedet.
 • Ivareta elevenes sikkerhet og trivsel, og skape et godt miljø for læring og trivsel.
 • Samarbeide med foresatte og lærere/kursholdere.

Sentrale arbeidsoppgaver som lærer:

 • Planlegge, forberede og gjennomføre undervisning med utgangspunkt i våre kursplaner.
 • Bidra til praktiske forberedelser og tilrettelegging for gjennomføring av kurset på kursstedet.
 • Samarbeide og koordinere undervisning og aktiviteter med assistenter.
 • Ivareta elevenes sikkerhet og trivsel, og skape et godt miljø for læring og trivsel.
 • Samarbeide med foresatte.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Lærer eller lærerstudent (ved lærerstilling).
 • Fullført videregående skole (ved assistentstilling).
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av undervisning eller annen type aktivitet.
 • Erfaring fra arbeid med barn.
 • Erfaring i å lede barnegrupper.

Personlige egenskaper:

Vi søker trygge og ansvarsbevisste assistenter og lærere som er fleksible og som tar initiativ:

 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.
 • Du må være tydelig i voksenrollen og ha evne til å sette grenser på en klar og omsorgsfull måte.
 • Du må være løsningsorientert.
 • Du må ha hjerte og omsorg for barn og unge.
 • Vi legger vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby:

 • En spennende og lærerik sommerjobb med godt arbeidsmiljø.
 • Erfaring med læreryrket, og arbeid med barn og unge.
 • Lønn etter tariff.

For å kunne jobbe hos oss må du levere politiattest, den søkes det om etter at du eventuelt har fått tilbud om jobb.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.  God pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Sonja Røhne på 477 97 140.

Søknadsfrist: 18.05.2021

Søk elektronisk her.

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.