For å forbedre vannkvaliteten i våre vassdrag vil kommunen i løpet av de nærmeste årene gi pålegg om å oppgradere avløpsanlegg som ikke oppfyller dagens krav.

Alle som søker om ny utslippstillatelse innen 31.12.2022 i forbindelse med slik oppgradering får 60% rabatt på saksbehandlingsgebyrene. Rabatten gjelder også de som velger å oppgradere før pålegget har kommet. Se mer informasjon her

 

EKT-enheten / avdeling for teknikk og samfunn