Kulturskolen starter nytt tilbud for småbarn!

Musikklek skal være en hyggelig samling der kjente og ukjente barnesanger, rim, regler, rytmer og lek har fokus. Gleden over sang og musikk er der fra vi ble født. Musikk bidrar til utvikling av både motorikk og språk, og barna får mestringsfølelse av å produsere lyd selv.

Gjennom musikklek ønsker vi å legge til rette for nære opplevelser mellom foreldre og barn, der mors eller fars sang skal bidra  til trygghet hos barnet.

Musikklek skal være en arena for å treffe andre foreldre og barn fra bygda.

Etter sangstunden avslutter vi med småprat og hygge. Kulturskolen stiller med kaffe, te og frukt. Ta eventuelt med matpakke.

Sangpedagog Møyfrid Guttormsen er lærer for tilbudet.

Tid: Tirsdager kl. 13:30 - 14:45
Varighet: ca 30 minutter
Kursperiode: Fra oppstart til 18. desember.
Kurset starter så snart vi har påmeldte deltagere
Sted: Kulturskolens lokaler på Gamle Kirkebygda skole

Pris: 600,- for hele semesteret

For påmelding eller ved spørsmål:
ta kontakt på e-post: kulturskolen@enebakk.kommune.no 
eller telefon: 950 18 340