Nå kan du som har bekreftet time for dose 2 i uke 34, 35 eller 36, flytte denne til et tidligere tidspunkt. Første mulige nye tidspunkt for dose 2 blir allerede torsdag 12. august. De som vil ha tidligere time kan selv booke dette via Helsenorge.no.

De som har ventet lengst får booke ny time først

Vi starter med de som har ventet lengst på dose 2, og åpner derfor først opp for de som har bekreftet time for dose 2 i uke 34 til 36. Hvis vi i løpet av uken ser at vi fortsatt har ledige timer, vil vi også kunne åpne opp for at de som har time i uke 37 skal få mulighet til å flytte sin time.

De som nå får mulighet til å flytte timen sin, kan få dose 2 raskt.

Vi åpner opp for 288 timer allerede torsdag 12. august, i tillegg åpnes 288 timer på mandag 16. august, samt torsdag 19. august og torsdag 26. august.

Vi vil først åpne opp for booking av torsdag 12.08 og mandag 16.08. Deretter vil torsdag 19.08 og torsdag 26.08 være tilgjengelig for booking av timer. Dette gjøres for å sikre fulle dager.

Også de som enda ikke har fått dose 1 kan booke time selv disse dagene.

I Enebakk vaksinerer vi med Pfizer.

Flytt timen din selv - ikke ring oss!

Har du allerede fått time for dose 2 i uke 34, 35 eller 36, eller ikke har fått dose 1 enda, kan du nå logge deg inn på Helsenorge.no for å få en ny time tidligere. Inne på Helsenorge.no velger du "Timeavtaler" og "Bestill time". Velg vaksinasjon og finn en ledig time som passer for deg. Når ny time er valgt blir den gamle timen automatisk avbestilt.

Vi velger å gjøre dette som selvbooking i stedet for å flytte alle timene igjen. Det gjør vi fordi det er sannsynlig at en del har planlagt andre ting og vil beholde den timen de allerede har fått. Det er derfor enklest at de som ønsker det, selv flytter timen sin frem. De som ønsker å beholde den timen de allerede har fått, trenger ikke gjøre noe.

Det er enkelt å endre din time via Helsenorge.no og vi ber om at så mange som mulig benytter denne muligheten og ikke ringer til vaksinekontoret.

Nå er det mange som får mulighet til å endre sin time og om alle gjør det via telefon vil pågangen og telefonkøen bli veldig stor. Vi ber derfor alle som kan det, om å gjøre endringene selv - via Helsenorge.no

Følger FHIs anbefalinger – prioriterer ikke spesielle grupper

Kommunen følger FHIs anbefalinger om at de som har ventet lengst skal få tilbudet om tidligere time først.

FHI har ikke åpnet for prioritering av spesielle grupper som for eksempel undervisningspersonell, og vi kan da heller ikke gjøre det.