NAV Enebakk har åpnet for at innbyggere i Enebakk kommune har mulighet til å søke digitalt (elektronisk) om økonomisk sosialhjelp fra og med 11.04.2019. Tjenesten finnes på www.nav.no. Vi oppfordrer alle innbyggere som ønsker å benytte tjenesten, til å lese informasjon om hvordan tjenesten kan benyttes, samt dokumentasjonskrav.

Som en bistand til å finne frem til tjenesten, legger vi ved denne linken direkte til rett side:

https://tjenester.nav.no/veivisersosialhjelp/slik-soker-du. Dersom du trykker på linken, kommer du rett inn til veiviseren og informasjon om hvordan søke økonomisk sosialhjelp. Velg deretter «SØK DIGITALT». Derfra må du logge inn med elektronisk ID, for eksempel bankid, for å kunne fortsette søknadsprosessen.