Enebakk kommunestyre har vedtatt at det skal åpnes opp for bruk av restmidler fra nærmiljøanleggsmidlene. Disse skal investeres i et nytt prosjekt som skal komme nærmiljøet i kommunen til gode. Vi er derfor på jakt etter dine ideer og innspill til hvilket tiltak dette kan være.

Send inn ditt forslag til hva du mener kan gjøre ditt lokalsamfunn bedre.

Det er ingen krav til hva forslaget skal inneholde eller hvordan det skal formuleres, men det bør komme klart og tydelig frem hva man ønsker seg og hvor tiltaket skal plasseres. En forutsetning for bruk av restmidlene er at prosjektet gjennomføres i kommunal regi og må eies av kommunen.

Her er noen eksempler på mulige anleggstyper:
Klatrevegg, ballbinge, skatepark, hinderløyper/aktivitetsløyper, trimparker, ferdighetsløype for sykkel/pumptrack, frisbeegolfbane, streetbasketanlegg, fleraktivtetsområdet med underlag tilrettelagt for ballspill, hopp, løp, kast og turnaktiviteter.

Dette er kun eksempler på anlegg som kan bygges, men vi er sikre på at det finnes mange gode formål og ideer der ute blant kommunens innbyggere. Alle forslag som kommer inn vil bli tatt med i den videre prosessen rundt valg av anlegg og plassering, før saken skal opp til politisk behandling.

Frist for innsendelse av forslag er 04.10.2021

Innspillene sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no.

Innspillene må merkes «Innspill til nærmiljøanlegg saksnummer 2021/3790»