Enebakk kommune begynner denne uken å feie veier for grus og sand etter vinteren.

Entreprenør vil først prioritere de mest trafikkerte gangveier, så hovedveier og deretter alle stikk- og småveier, opplyser driftsenheten i Enebakk kommune.   

I henhold til driftsenhetens rutiner skal feiing etter vinteren normalt være ferdig innen 17. mai hvert år.

Fjorårets snørike vinter varte og rakk, noe som medførte forsinkelser i oppryddingen. Det håper vi å unngå i år. 

I Enebakk kommune har vi omlag 60 kilometer med kommunalt veinett, hvorav omtrent halvparten er asfaltert. I tillegg kommer alle kommunale gang- og sykkelveier, parkeringsplasser, områder rundt skoler, barnehager og andre bygninger hvor det skal feies.