– Nå må vi alle, Enebakk kommune, privatpersoner og bedrifter i kommunen støtte opp om det lokale næringslivet.
Vi må alle velge lokale leverandører der det er mulig, oppfordrer Knut Ordfører Hans Kristian Solberg, Knut Skaug, Vidar Kolstad og Noomi Strømsborg vil etablere Enebakk næringsråd. Foto: Aksel I. Edgar-Lund, kommunikasjonskonsulent, Enebakk kommuneSkaug, Vidar Kolstad og Noomi Strømsborg.

Sammen med ordfører Hans Kristian Solberg tar de nå initiativ til å etablere Enebakk Næringsråd.

– For ca. to måneder siden (før koronaepidemien) startet vi som har undertegnet på dette initiativ med å etablere (reetablere) et Enebakk Næringsråd. Underveis har vi også tatt kontakt med ordfører Hans Kristian Solberg, som synes dette er en meget god ide. Videre har vi kontakt med redaktøren i Enebakk Avis som vil følge opp denne viktige saken, forklarer initiativtakerne.

– Vår plan er å etablere et interimsstyre på 5 – 7 personer, hvor alle deler av kommunen er representert, og ikke minst med personer som har lyst og tid til å ta i et tak for bedriftene i Enebakk.          

Initiativtakerne skriver:

«I Enebakk finnes i alt 1843 registrerte firmaer. Dette er både aksjeselskaper og enkeltmannsforetak.  Det er derfor et betydelig antall bedrifter og arbeidsplasser det er snakk om, kanskje langt flere enn de fleste er klar over.

Mange av disse bedriftene sliter nå med lav og synkende omsetning og aktivitet, permitteringer av ansatte, anstrengt likviditet og ikke minst en usikker framtid.  Andre bedrifter kan imidlertid oppleve vekst.

De fleste av oss trenger å se muligheter for økt omsetning gjennom nye kunder. Dette er noe vi må jobbe med, mer enn noen gang, for å komme styrket ut etter koronakrisen.

Vi bør alle ha et felles mål; å holde driften i våre selskaper i gang!

Alle interesserte næringsdrivende i kommunen inviteres til et stiftelsesmøte hvor vedtekter og målsetting blir fremlagt.

Vi har jobbet fram et utkast til foreløpige målsettinger for næringsrådet:

  • Være kontaktorgan og høringsinstans for Enebakk kommune og andre myndigheter, (plan og reguleringssaker, næringspolitiske saker)
  • Ta egne initiativ for å få saker opp på dagsorden (kommunens behandling av næringssaker, infrastrukturspørsmål)
  • Være et godt støtteapparat for våre medlemmer ved å fremme medlemmenes næringsinteresser
  • Ta initiativ til et mer konkret og forpliktende samarbeid mellom offentlige og private aktører
  • Skape møteplasser for nettverksbygging og samhandel for kommunens bedrifter
  • Via medlemsmøter tilby inspirerende og aktuelle foredragsholdere. I denne sammenheng legge vekt på «mingling» som resulterer i nye kunder og avtaler. Første møte ønsker vi så snart situasjonen tillater det.

Rent praktisk er et slikt stiftelsesmøte vanskelig å gjennomføre nå, men vi ønsker gjennom Enebakk Avis, kommunens infoside og sosiale medier å undersøke interessen for et slikt fora for næringsdrivende i Enebakk.

Vi ønsker at du og din bedrift tar kontakt nå dersom du er interessert i at vi skal gå videre med arbeidet.»

Ta kontakt med en av personene under:

 

BILDETEKST: Ordfører Hans Kristian Solberg (f.v.), Knut Skaug, Vidar Kolstad og Noomi Strømsborg vil etablere Enebakk næringsråd, og håper at næringsdrivende i kommunen støtter opp om initiativet. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, kommunikasjonskonsulent, Enebakk kommune)