Fra og med 1. november 2017 har NAV Enebakk følgende åpningstider:

 

Publikumsmottak: åpent for drop in mandag, onsdag og fredag fra kl 12:00 - 14:00
Kontoret er åpent for avtalte møter alle ukedager fra kl 09:00 - 15:00

Avtalte timeavtaler alle ukedager kl. 08:00-15:00

Henvendelser på telefon følger kontaktsenterets åpningstid kl. 08:00-15:00
Telefon: 55 55 33 33

Sosial vakttelefon for akutt nødhjelp: 953 65 434