Klikk her for å se kontaktinformasjon til NAV Enebakk (.pdf)

 

Klikk her for å lese informasjon fra NAV for næringslivet og bedrifter i Enebakk  (.pdf)

NAV-regionen i Follo har opprettet en telefonkø-ordning for arbeidsgivere. Nummeret til telefonkøen er: 412 38 757

 

 

 

Enebakk kommune har per 17. mars 278 søkere på dagpenger. Den 10. mars hadde kommunen 125 ledige.

NAV og kommunen jobber nå for å kartlegge om det er noen permitterte som kan benyttes i andre næringer som helse, dagligvare og transport da det her kan bli utfordringer hvis mange blir syke. Det er viktig at de som nå registrerer seg legger inn en oppdatert CV og jobbprofil med all kompetanse på arbeidsplassen.no. Dette er viktig for at NAV lett skal kunne nå de med relevant kompetanse raskt. Skulle det bli et behov hos en arbeidsgiver vil NAV da raskt kunne innhente kandidater til oppdraget.

NAV Enebakk mener så langt å ha oversikt og håndterer saker fortløpende. Det er en krevende situasjon, men ansatte strekker seg langt og er løsningsorienterte. Det er lagt ut informasjon på kommunens hjemmeside på viktige telefonnummer som NAV ansatte kan nåes på.

Når det gjelder økonomisk sosialhjelp er det åpnet opp for at de som må treffe NAV kan avtale dette. Det er også lagt ut telefonnummer på Enebakk kommune sin hjemmeside. Søknader sendes i hovedsak elektronisk, men det er også gitt rom for at vi tar imot søknader muntlig per telefon i spesielle tilfeller. Det som er viktig er at de som trenger hjelp må ta kontakt med oss så vil vi så langt som vi har mulighet strekke oss for å avhjelpe.  

Vi oppfordrer publikum til å lese på www.enebakk.kommune.no  og Enebakk kommunes Facebook side samt på www.nav.no der det legges ut oppdatert informasjon fortløpende.