Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 Besøksadresse: Åpningstider: Telefon

Kun tilgjengelig digitalt t.o.m. uke 49

Publikumsmottak sosialhjelp: 


På grunn av innflytting i nye lokaler er Nav Enebakk kun tilgjengelig via telefon og digitale plattformer frem til og med uke 49. 

Åpningstider:
Kontoret har åpent hver dag for avtalte timeavtaler fra kl. 08:00 – 15:00.

Enebakk kommune og NAV Enebakk ber deg i størst mulig grad om å benytte telefon, ditt nav på nav.no til kontakt med NAV. De som trenger fysisk møte for sine henvendelser, må avtale dette i forkant.

Kontaktinformasjon NAV Enebakk:

Postadresse: Prestegårdsveien 3, 1912 Enebakk

SOSIAL VAKTTELEFON: 953 65 434

 • Generelle henvendelser – Anne Harte, tlf. 412 85 896
   
 • Sykefraværsoppfølging – Aldona Hoxhaj – tlf. 920 36 755 (Fagkoordinator)
 • Sykefraværsoppfølging – Linda Moe, tlf. 412 83 371
 • Sykefraværsoppfølging – Jorunn Arnesen, tlf. 412 79 842
 • Sykefraværsoppfølging – Zhian Moradi, tlf. 955 54 759
    
 • AAP – Emilie G Fløtten, tlf. 960 43 087
 • AAP – Aldona Hoxhaj, tlf. 920 56 105 (Fagkoordinator)
 • AAP – Ekaterina Lindsetmo, tlf. 920 39 969
 • AAP – Beate Sjølie, tlf. 412 80 829
   
 • Arbeidssøkere  – Wigdan Ismail, tlf. 412 82 661
 • Markedskontakt / Arbeidssøkere  / Permitteringer og masseoppsigelser – Jana Gallo, tlf. 412 86 249
   
 • Økonomisk rådgivning – Wenche Tuvrønningen, tlf. 412 80 528
 • Økonomisk rådgivning – Terje Hammer, tlf. 412 83 667
   
 • Økonomisk sosialhjelp – Thomas Findahl, tlf. 920 17 089 (Fagleder)
 • Økonomisk sosialhjelp – Andreas Drivenes Breyholz, tlf. 948 96 043
 • Økonomisk sosialhjelp – Linda Sivertsen, tlf. 920 43 849
   
 • Kvalifiseringsprogrammet – Sabiha Farooq, tlf. 406 44 198
 • Jobbspesialist Utvidet Oppfølging /Seniorrådgiver – Fred Are P Hopland, tlf. 949 83 561
   
 • Avdelingsleder Tove Holand – tlf. 920 35 531
   
 • Leder Jorun Roaldset – tlf. 400 38 503
55 55 33 33
(09.00–15.00)
 
Kontornummer Innsending av skjemaer Organisasjonsnummer
0229
(Fra 2020: 3028)
Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

993 585 351