Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Midlertidig besøksadresse: Åpningstider: Telefon
Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk Publikumsmottak sosialhjelp: åpent for drop in mandag, onsdag og fredag fra kl 12:00 - 14:00 55 55 33 33
(09.00–15.00)
 
Kontornummer Innsending av skjemaer Organisasjonsnummer
0229
(Fra 2020: 3028)
Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

993 585 351

 

Brukerutvalget ved NAV Enebakk

NAV_logo.jpgBrukerutvalget ved NAV Enebakk ønsker å høre dine innspill, og bringer gjerne dine henvendelser videre til NAV Enebakks faste møter.

Hva gjør NAV kontoret

NAV_logo.jpgNAV-kontorets hovedoppgave er å bidra til at innbyggerne i Enebakk kommer i jobb, eller beholder jobben de har. Det betyr at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, fremme overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. I denne sammenhengen benyttes ulike virkemidler

Hva innebærer det å være bruker av NAV

navhjelp.jpgNAV-kontoret har som oppgave å gi deg så god veiledning som mulig for å sikre at du kommer i jobb eller kommer tilbake til jobben som du er sykmeldt fra NAV-kontoret forventer at du er aktiv jobbsøker eller jobber aktivt for å forbedre din helsesituasjon, dersom du er i stand til dette.