NAV Enebakk har arbeidssted i Familiens Hus, sentralt i Kirkebygda, med kort vei til bussforbindelse mot Oslo, Ski og Lillestrøm.

Arbeidsoppgaver

Som NAV-leder i Enebakk kommune vil du få mange spennende utfordringer. Du vil få personal- og budsjettansvar for 22 hyggelige og dedikerte medarbeidere fordelt på 5 team. Stillingen inngår i ledergruppen til kommunalsjef for Helse og omsorg.

NAV er en virksomhet i digital omstilling. Enebakk kommune er i en omstillingsprosess der digitalisering og velferdsteknologi er en del av omstillingsprogrammet. Som NAV-leder må du være en pådriver for å omstille virksomheten mot et mer digitalt samfunn.

NAV har en sentral rolle i kommunens prioriterte innsatsområder i kommuneplanen. NAV Enebakk er godt koblet på kommunens øvrige tjenesteapparat, og det forventes at du fortsetter et aktivt brukerrettet innovasjonsarbeid både internt og eksternt. Enebakk kommune vil ta utgangspunkt i innbyggernes egne ønsker og ressurser og har en mestringsorientert innstilling i møte med innbyggerne. Kommunen er opptatt av å forebygge og redusere utenforskap.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet på bachelornivå. 
  Relevant ledererfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Ledererfaring med dokumentert gode resultater, gjerne fra tjenesteytende virksomhet i omstilling.
 • Stort samfunnsengasjement og god kunnskap om offentlig forvaltning.
 • God forståelse for arbeids-, sosial-, helse- og velferdspolitikk.
 • God kjennskap til skjæringspunktet mellom administrative og politiske prosesser.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstilling.

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape tillit, engasjement og motivasjon hos medarbeidere, tillitsvalgte og samarbeidspartnere.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.
 • Relasjonsbygger både internt og eksternt.
 • Må kunne omsette analyser til målrettede strategier og handlinger.
 • Målbevisst med oppmerksomhet rettet mot kultur-, lærings- og arbeidsmiljø.
 • Arbeidsmarkedsorientert.
 • Tydelig og inkluderende.
 • Beslutningsdyktig.
 • Strukturert.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. 

Vi tilbyr

 • Spennende ledelsesutfordringer i en kompleks og samfunnsnyttig organisasjon.
 • Kunnskapsrike, aktive og nytenkende kollegaer.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjonsbetingelser.
 • Bedriftsidrettslag.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med direktør Steinar Hansen, tlf. 959 28 186 i NAV Øst-Viken
eller kommunalsjef helse og omsorg Kjersti Pedersen, tlf. 918 07 215, Enebakk kommune.  

Søknadsfrist: 12.02.2023


Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.
I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.

Om NAV

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 22 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver. NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller «hull i CV» om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.