Hva gjør du hvis du blir permittert?

Du må registrere deg som arbeidssøker først, deretter kan du søke om dagpenger under permittering.

  • Du må registrere deg som arbeidssøker først, deretter kan du søke om dagpenger under permittering.

Hvordan registrere seg som arbeidssøker?

Du må logge deg inn med elektronisk-ID som BankID, BankID på mobil, Commfides eller Buypass på nav.no. MinID har lavere sikkerhet, og gir ikke tilgang til å registrere deg som arbeidssøker.

Velg boksen «Mistet jobben?» Deretter kommer du til «Velg den situasjonen som passer deg best» Her velger du «Jeg er permittert»

På siden du er inne på nå får du informasjon om dine rettigheter og plikter.

Du skal nå registrer deg som arbeidssøker. Du må svare på noen enkle spørsmål som omhandler din arbeidserfaring, utdanning og helse. Deretter skal du bekrefte at du har lest og forstått kravene.

Hvordan søke dagpenger under permittering?

Du er nå registrert som arbeidssøker og du kan nå finne frem «Søknad om Dagpenger ved permittering» Søknaden kan skrives ut, fylles ut for hånd og sendes inn via posten, da må du huske å legge førstesiden øverst i søknaden og sende søknaden til den adressen som står på førstesiden. Sender du inn søknaden via posten må du legge ved kopi av dokumentasjonen beskrevet under. Vi anbefaler at du fyller ut søknaden og sender den inn elektronisk. For å få lagt ved dokumentasjonen elektronisk kan du ta bilde av den og laste bilde opp i søknaden. Eller du kan ta kopi av dokumentasjonen og ettersende det i posten med en førsteside øverst som du printer ut fra nav.no.

Er du permittert må du levere permitteringsvarsel.

Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering. 

I tillegg ber vi arbeidsgiver oppgi følgende i varselet:  

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI) 
  • Den permitteres stillingsstørrelse 
  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.  

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.  

NAV vil fortløpende oppdatere denne informasjonen i vårt informasjonsmateriell som du finner her: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-arbeidsledig/dagpengervedlegg#chapter-5

Dere må skrive inn deres CV og jobbprofil på nav sine sider.

Hvordan få enklest kontakt med NAV Enebakk?

Nå som du er registrert arbeidssøker hos NAV har både du og din veileder tilgang til din aktivitetsplan på ditt nav. NAV Enebakk skriver fortløpende til dere i aktivitetsplanen under dialog.

Dere kan også ta kontakt med oss i dialogboksen.

Følg med på www.nav.no der vil dere bli oppdatert på ny informasjon fortløpende.