Enebakk kommune har mottatt henvendelse fra Kartverket om lokal høring for å få avklart riktig skrivemåte for steder i Enebakk

I henhold til Lov om stadnamn § 5 c) kan lokale organisasjoner med særlig tilknytning til navnet komme med uttalelser i saken.

Navnene det av Kartverket er reist navnesak rundt er:

  • Langen

  • Landskogtjernet/Langskautjernet

  • Langskauåsen

  • Langedal

Uttalelser fra lokale organisasjoner som ønsker å uttale seg skal sendes til postmottak@enebakk.kommune.no og merkes med saksnr 17/5005.

 Frist for innsending av uttalelser er satt til 14.11.17