Fullo-grundere og Norges VelDet Kongelige Selskap for Norges Vel og Ås kommune har inngått en 3-årig kontrakt om drift av Etablerertjenesten i Follo. Tjenesten gjelder for hele regionen og med Ås kommune som kontraktspartner på vegne av Follo-kommunene. Etablerertjenesten finansieres av Akershus fylkeskommune og Follo-kommunene i fellesskap og er gratis for deltakerne. Tjenesten tilbyr grunnkurs i bedriftsetablering, temakurs og individuell veiledning.

Etablerertjenesten får hovedsete i Ås, men kan holde kurs og veiledning også andre steder i Follo. Vårens kurs blir om kort tid annonsert på http://etablerer-akershus.no. Følg også Etablerertjenesten på Facebook, www.facebook.com/etablererakershus/

Norges vel ble stiftet i 1809 og har dermed lang erfaring i næringsutvikling og bedriftsetablering. Organisasjonen har et omfattende nettverk som blant andre inkluderer kunnskapsmiljøer ved universiteter og høgskoler, næringshager, Patentstyret, Ungt Entreprenørskap, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, kommuner og gründernettverk og privat næringsliv. Å koble nye gründere til relevante aktører er avgjørende for at flere skal lykkes med sine bedrifter.

Norges Vel drev Etablerertjenesten i Follo også i forrige periode og da med Follorådet som kontraktspartner. Akershus fylkeskommune har ønsket å styrke byregionkommunene i fylket og har i kommende 3-års periode gitt Ullensaker, Skedsmo, Asker/Bærum og Ski/Ås hovedansvaret for Etablerertjenesten i hver sine delregioner i fylket. I Follo vil Ski kommune lede en styringsgruppe med representanter fra alle Follo-kommunene som vil følge opp Etablerertjenesten i Follo.