Felles 110- sentral for Follo, Romerike og Østfold

I forbindelse med politireformen er det besluttet at brannvesenets 110-sentraler skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler i de 12 nye politidistriktene i Norge.

I Øst politidistrikt skjer dette i nye lokaler i politihuset i Ski sentrum våren 2018.

Det nye selskapet Øst 110-sentral IKS erstatter dagens to eksisterende 110-sentraler (Alarmsentral Brann Øst og Romerike 110-sentral), og flytter i disse dager inn i en ny 110-sentral i Øst politidistrikt, opplyser seniorrådgiver Terje Jacobsen i Øst 110-sentral IKS.

- Vi blir lokalisert i politihuset i Ski, og går i skarp drift 11.04.2018 ca. kl.1200. På samme tid opphører driften ved Romerike 110-sentral og Alarmsentral Brann Øst, sier Jacobsen.

I den forbindelse er det behov for å orientere driftspersonale, vaktmestere og brannvernledere i alle kommunale bygg om nye nummer til Øst 110-sentral.

• Nummer for montører, vaktmestere, brannvernledere ved henvendelse vedrørende alarm: tlf. 64 86 42 40

• Sentralbord Øst 110-sentral, tlf. 64 91 31 00

• Epost Øst 110-sentral: post@ost.110

Sentralen får også ny adresse. Den nye adressen er: Øst 110-sentral IKS, Vestveien 16, 1400 Ski.

- Øst 110-sentral IKS blir en av landets største og mest moderne 110-sentraler og vil dekke 38 kommuner fra Hurdal i nord til Hvaler i sør som utgjør et område med mer enn 700.000 innbyggere, sier fagleder Liv Voldbakken hos Øst 110-sentral IKS i en pressemelding.