Pressekonferanse 3. mai kl. 15:00

 

Signering av plattform_500x405.jpg

Forhandlingene om felles plattform for ny kommune i Follo er nå i sluttfasen.
Ordførere fra kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås, signerete plattformen ca. kl. 15:00 med påfølgende pressekonferanse.

 

Om forhandlingene

Mandag 25. april 2016 klokken 09:00 startet kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås forhandlinger for å utarbeide en felles plattform for en ny kommune i Follo.

Plattformen skal være grunnlaget for innbyggerdialog og folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur. Temaer som vil være aktuelle å avklare i en felles plattform er navn på den nye kommunen, lokaldemokrati og samfunnsutvikling.

Det er ordfører og to politikere fra hver kommune som deltar i forhandlingene. Rådmennene vil være til stede. Forhandlingene vil foregå i to omganger, 25.-26. april, og 2.-3. mai. Forhandlingene finner sted på Son Spa hotell.
Grunnet streik ble forhandlingene 2.-3. mai flyttet til Kolben kulturhus på Kolbotn.

Alle forhandlinger var åpne for publikum.

Se også www.nkfollo.no  

Hva er en ny plattform?

En felles plattform utarbeides for å avklare hva kommunene vil oppnå ved å bygge en ny kommune.

Plattformen skal uttrykke hva partene har til hensikt å gjennomføre i utviklingen av en felles ny kommune. Avtalen er et utgangspunkt for vedtak om fremtidig kommunestruktur i de respektive kommunene. Plattformen er fram til vedtak i kommunestyrene kun et forslag. Forhandlingsdelegasjonene har ikke myndighet til å godkjenne avtalen på vegne av kommunene.

Oppdatert utkast til ny plattform finner du her