Det er fattet vedtak om at kommuneplanen skal rulleres (endres/revideres) i kommunestyreperioden 2019-2023. Aktuell informasjon, kunngjøringer og muligheter for medvirkning i dette arbeidet vil publiseres under nyheter og under 'plankunngjøringer' og legges ut på sidene for ny kommuneplan.