Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en ny modell som de kaller trafikklys-modellen. Enebakk kommune har nå fulgt det som nå betegnes som rødt lys. I de neste ukene vil vi nærme oss gult lys. Det betyr lettelser i noen av tiltakene.

Barnehage

Dette betyr at barnehagene nå har mulighet til åpne for full drift for alle barn. Nøyaktig starttidspunkt kommer fra den enkelte barnehage. 
Barnehagene vil fortsatt opprettholde mange av de samme smitteverntiltakene som tidligere i forhold til renhold og henting og levering.

Det vil fortsatt være behov for at foresatte gir barnehagen informasjon om når barn skal leveres og hentes.

Skole

En av lettelsene innenfor skole vil være SFO med tilnærmet normal åpningstid fra 2. eller 3. juni.

Skoledagene vil for mange normalisere seg både i omgang og gruppetilhørighet.

Gult nivå vil bety at det fortsatt vil være noen begrensninger på for eksempel skoleskyss og antall elever i friminutt. Dette betyr at noen elever vil fortsatt oppleve å være i andre grupper enn det de var før 12. mars 2020, og noen vil fremdeles oppleve kortere skoledager. Noe av undervisningen kan fremdeles bli gitt som hjemmeskole.

Skolene vil i løpet av kort tid komme med egen informasjon til elever og foresatte om hvordan skolehverdagen vil  bli i de neste ukene.

Skolene og barnehagene har også startet planleggingen av hvordan oppstart i august vil se ut.

 

Det opplyser kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole, Olav Gjesdahl Weng.