Enebakk kommune har etablert ny vaktordning for kommunens formålsbygg. Vaktordningen heter Byggvakt, og har fått eget telefonnummer 64 99 20 20. Vaktnummeret skal kun benyttes iByggvakt, vakttelefon tidsrommet 15:30 til 08:00, altså utenom kommunens vanlige åpningstid.

– Byggvakt skal være et kontaktpunkt mellom brukerne av byggene og Driftsenheten utenom vanlig arbeidstid. Byggvakt kan benyttes av publikum og ansatte ved behov for bistand i tilknytning til kommunens bygninger, forklarer arbeidsleder Marius Hansen i Driftsenheten i Enebakk kommune.

– Det kan være spørsmål knyttet til låsing, alarm, innbrudd, ventilasjon, vannlekkasje, kloakk, flom eller varme og lys. I tillegg kan byggvakta bistå med snørydding av rømningsveier og inngangspartier, samt flagging på formålsbyggene i samarbeid med vaktmester, sier Hansen.

Telefonnummeret til Byggvakt kombinert med kommunens vanlige nummer til servicetorget i åpningstiden, sikrer døgnkontinuerlig bemanning av vakt for kommunens bygninger. Dersom du ringer kommunens hovednummer utenom vanlig åpningstid, vil du få tastevalg for å bli satt over til Byggvakt.

Byggvakt har ansvar for administrasjonsbygg, skolebygg, barnehagebygg, sykehjemsbygg, omsorgsboliger og bokollektiv, men byggvakta omfatter ikke pumpestasjoner, renseanlegg, Ignatun eller kommunens gjennomgangsboliger. Dersom det oppstår problemer med avløp, skal nummer til avløpsvakt benyttes. Avløpsvakt har telefonnummer 95173779, eller tastevalg når du ringer kommunens hovednummer utenom åpningstid.

Byggvakta har i tillegg ansvar for kontroll og oppfølging av Enebakk kommunes svømmebasseng når dette er åpent. Ansvarlig vakthavende skal ta de lovpålagte vannprøver før bassenget åpnes for publikum.

Les mer om Byggvakt og se hvilke av kommunens bygninger som omfattes av vaktordningen

BILDETEKST:

KLAR TIL DYST: Byggvakt går i turnusordning, og består for tiden av Jørn Pettersen (f.v.), arbeidsleder Marius Hansen, Stian Riiser, Morten Sakariassen og Anund Blingsdalen. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, Enebakk kommune.)