Enebakk er definert som en kommune som gjennom pendling og sosiale aktiviteter har nær relasjon til Oslo.  Som følge av at smitten i Oslo fortsetter å øke kommer Enebakk nå med skjerpede anbefalinger i forhold til smitteverntiltak. 

Det som nå anbefales er:

 • Unngå kollektivreiser til og fra Oslo 
 • Bruk av hjemmekontor for innbyggere med arbeidsplass i Oslo, eller som trenger å pendle gjennom Oslo.  Vi anbefaler også at de som bor i Oslo og jobber i Enebakk i størst mulig grad har hjemmekontor dersom de er avhengig av kollektivtransport. 
 • Stans i innslipp til utesteder klokken 22. 
 • Skjenkestopp fra kl. 24 – anbefaling videreføres 
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter. 
 • Utsette gjenåpning av breddeidretten – anbefaling videreføres 
 • Maks 200 personer tilstede på utendørsarrangementer – anbefaling videreføres 

I henhold til de nye anbefalingene endres det også litt på «Forskrift om forebygging av koronasmitte i Enebakk kommune»

Endringne som trer i kraft 1. november 2020 finner du her  (Lovdata)

Vi minner også om nye nasjonale anbefalinger med innstramminger fra myndighetene:

De viktigste av disse vil være: 

 • Det anbefales at det ikke er mer enn 5 gjester i private hjem.
  Dette inkluderer ikke husstandsmedlemmer.  Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan man være flere.  
 • Det anbefales å redusere antall private kontakter i løpet av en uke. 
 • Arbeidstagere fra land EU definerer som røde må i ti dagers karantene ved innreise til Norge. 
 • Arbeidstagere fra øvrige land som skal arbeide i Norge må teste negativt hver 3. dag for å unngå karantene. 
 • Kommuner med mye smitte får anledning til å innføre enda strengere regler enn det som gjelder nasjonalt, se Enebakk kommunes egen forskrift. 
 • Myndighetene viderefører også det nasjonale tiltaket om at alle skjenkesteder skal ha et system for registrering av gjester.   

Kurt Hetland
Kommunelege, Enebakk kommune