Driftsenheten i Enebakk kommune har etablert nye lekeapparater og sandkasse på Hauglia skole.Hauglia skole, lekeapparater

Da det ble bygget ny ballbinge ved skolen måtte sandkassa og noen lekeapparater demonteres og fjernes. Derfor er det et stort løft for skolen at dette nå er kommet på plass igjen.

Lekeapparatene er «resirkulert», det vil si at de er hentet fra den midlertidige skolen på Bjerkely og nå montert på Hauglia, forklarer arbeidsleder Marius Hansen i driftsenheten.  

– Driftsenheten har utført alt arbeidet med egne ressurser, både demontering, grunnarbeider og ny montering. Lekeplassen ble åpnet for bruk onsdag 12. juni, til stor glede for skolebarna, sier Hansen.

 

(Foto: driftsenheten, Enebakk kommune)