EUs nye personvernregler (GDPR - General Data Protection Regulation) trer i kraft i Norge fredag 20. juli. 

Med ny personopplysningslov får du flere rettigheter for å kunne verne om og ha bedre oversikt over personopplysningene dine. 

Enebakk kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet. På følgende nettsider kan du lese mer om hvordan Enebakk kommune ivaretar de nye personvernreglene. 

Personvernerklæring for Enebakk kommune. For å kunne utøve myndighet og tilby deg gode tjenester, må vi ofte behandle opplysninger om deg elektronisk eller i et register. I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva som er formålet, og hvilke rettigheter du har.

Enebakk kommune har utnevnt eget personvernombud. Personvernombudet skal sørge for at kommunen behandler personopplysninger i tråd med regelverk og god praksis. Ombudet bistår ansatte og innbyggere med personvernspørsmål.

Bruk av informasjonskapsler på enebakk.kommune.no. Enebakk kommunes nettsider bruker informasjonskapsler for å tilby publikum tilpassede nettjenester og sikre best mulig brukeropplevelse. 

På nettsidene til Datatilsynet kan du også lese nyttig informasjon om dine rettigheter, og hvilke plikter som påligger virksomheter som behandler personopplysninger.