I forbindelse med omlegging til nytt telefonisystem, har noen av kommunns tjenester fått nye telefonnumre.
Telefonnummeret til Servicetorget er som før: 64 99 20 00

Kontakttelefoner i kommunen:
Enebakk rådhus 64 99 20 00
Ytre Enebakk skole 64 99 20 40
Mjær ungdomsskole 64 99 20 50
Enebakk ungdomsskole 64 99 20 60
Kirkebygden skole 64 99 20 70
Hauglia skole 64 99 20 80
Stranden skole 64 99 20 90
Ytre Enebakk barnehage 64 99 01 00
Kirkebygden barnehage 64 99 21 40
Flateby barnhage 64 99 21 50
PP-tjenesten 64 99 21 70
Biblioteket 64 99 21 90
Enebakk sykehjem 64 99 22 00
Helsestasjonen 64 99 22 10
Barnevernet 64 99 22 90