Kreftcafé høsten 2022

1. november kl. 12.00 møtes vi på det Gamle Herredshuset i Kirkebygda. Vi inviterer Kreftforeningen, kom gjerne med ønske for tema.

Kreftforeningens temakafé Follo - Høsten 2022

10.10: Hvordan styrke sitt indre når livet er krevende - om oppmerksomhetstrening, aksept og balanse i kreftrehabilitering
v/Elisabeth Nybø, kreftsykepleier på CatoSenteret, gruppeterapeut og integrativ psykoterapeut.
Sted: Kolben kulturhus, Peisestua, 3. et., Kolbotn. Kl. 1800-2000.

31.10: Det ingen snakker om
En prisbelønt kortfilm av Hansine Killingmoe Såstad, som sammen med kusinen Karoline Groth gir oss et innblikk i hennes hverdag etter en vellykket kreftbehandling med uante konsekvenser hun ikke var forberedt på.
Sted: Frivilligsentralen, Waldemarhøy, Ski. Kl. 1800-2000.

21.11: Den usynlige pårørende - sterk og sårbar på samme tid.
Kreftkoordinatorene i Follo snakker om det å være pårørende og den krevende situasjonen det er å ha en kjær som er kreftsyk.
Sted: Kolben kulturhus, 2. et. v/Frivilligsentralen, Kolbotn. Kl. 1400-1600.

07.12: Hvordan ta tak i livet sitt igjen etter tøffe tak
v/Mette Rosenvinge Kolderup. Tips og råd om hvordan man klarer å løfte seg selv opp og gjennomføre det man må, til tross for all motgang man måtte oppleve.
Sted: Frivilligsentralen, Waldemarhøy, Ski. Kl. 1400-1600.

Temakafeen er til for kreftrammede, pårørende, etterlatte og andre interesserte. Vi tar opp kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle innslag. Kom innom for en kopp kaffe og enkel servering - samt hyggelig samtale med andre som har erfaringer med kreft. Ingen påmelding.

Tilbudet er gratis.

For mer informasjon, ring 21 49 49 21 eller se kreftforeningen.no/tilbud

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud. Det vil si at du er velkommen til å ta kontakt uten henvisning

Les om kreftkoordinator-tilbudet ved å klikke her.

Send meg gjerne din mailadresse på sms. Da er det litt lettere å sende ut informasjon

Beste hilsen Lise Sørgaard
lise.cathrine.sorgaard@enebakk.kommune.no
Telefon: 480 72 156

Minner om mye nyttig info på kreftforeningens hjemmeside, både for deg som pasient og for pårørende. 
Der er det blant annet mulig å søke økonomisk støtte, få juridisk og økonomisk rådgivning og mye annen nyttig info

Forside - Kreftforeningen

Kurs - Ditt liv : Helse og mestring, under og etter kreftbehandling

Enhet for læring og mestring og Kreftrehabiliteringssenteret, Oslo Universitetssykehus inviterer til kurs, 5 onsdager i oktober og november.

Hensikten med kurset er at du skal få økt innsikt og forståelse, hjelp til å mestre en endret livssituasjon, se nye muligheter og gjøre gode valg for deg. Du får god mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon. Du vil få verktøy som du selv kan jobbe med underveis i kurset og etterpå. Mellom hver kursdag får du en refleksjonsoppgave du kan jobbe med og fokusere på til neste kursdag. Kurset anbefales av våre leger, sykepleiere, psykologer og sosionomer.

Les mer her: https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/ditt-liv