Anbefalt rapporteringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold.

Se skatteetaten.no/testdegselv

Frist: 31.mai 2016

 

"Næringsrapport skatt er et av Skatteetatens prosjekter som arbeider med forenkling for næringslivet. Vår ambisjon er å redusere næringslivets administrative kostnader for innlevering av selvangivelsen med betydelige summer årlig. Skatteetaten anbefaler at næringsdrivende tar i bruk Næringsrapport skatt i år, hvis denne passer for bedriften.

Næringsrapport skatt er en ny elektronisk leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold, og har i år en løsning for både Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap.

 

Skatteetaten har benyttet mange kanaler for å gjøre kjent den nye løsningen og at den tas i bruk for de med enkle forhold allerede for innrapportering av sine tall til Skatteetaten for 2015."