Grunnet befolkningsøkning og få ledige plasser på fastlegenes liste, skal det opprettes ny fastlegehjemmel i Enebakk. Fastlegehjemmelen skal etableres i nytt legesenter som har navnet «Legene i Ytre» og vil være lokalisert på Vågsenteret i Ytre Enebakk.

Enebakk legesenter opplyser på sine nettsider at fastlegene Ragna Engstad, Lars-Erik Fikke og Hege Breivik flytter til nytt legekontor på Vågsenteret i Ytre Enebakk 1. juni 2019.

Frem til 1. juni jobber de på Enebakk legesenter. Alle pasienter beholder sin fastlege, også etter 1. juni. Pasienter som har dr. Engstad, Fikke og Breivik følger automatisk fastlegen sin til det nye legesenteret, som skal hete Legene i Ytre.

Enebakk legesenter vil bestå som før, og drives videre av fastlegene Heidi Lilleås, Pål Offergaard, Thao Dang, Ane Tjernæs og Kamran Butt.

Nærmere informasjon om Legene i Ytre kommer i god tid før 1. juni, skriver Enebakk legesenter.