Det nyfødte barnet

Det nyfødte barnet/barseltiden (Ahus) - se kapittel 3 oppfølging

Lysbehandling av gulsott hos nyfødte (Ahus) 

D-vitamin:

Vitamin-D informasjonsbrosjyre (helsenorge)

Tannhelse:

http://www.tannvern.no/

https://helsenorge.no/tannhelse/tannstell-hos-barn

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/tannhelse/

Barnevaksinasjonsprogrammet

https://www.fhi.no/publ/2018/vaksiner-i-smabarnsalder/

Barn og sikkerhet/Når barnet skader seg

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barns-miljo-og-sikkerhet-nar-barnet-skader-seg

Førstehjelp/giftinformasjon

https://helsenorge.no/sok/#k=f%c3%b8rstehjelp

https://www.fhi.no/div/giftinformasjon/

Foreldreveiledning

https://www.fhi.no/contentassets/dd921093c9ed4a1493564d9c8f0a8edb/se-hva-jeg-ser---om-barnets-sosiale-utvikling-pdf-.pdf

https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/

http://www.icdp.no/om-icdp

http://www.tilknytningspsykologene.no/

https://www.circleofsecurityinternational.com/for-parents

https://www.bokkilden.no/barnestell-og-oppdragelse-raad-for-foreldre/gode-knep-for-smaabarnsforeldre-elisabeth-gerhardsen/produkt.do?produktId=137141

Podcast

http://theaklingenberg.no/foreldreradet/

https://podtail.com/da/podcast/pappahverdag/

Søvn

http://sovekarin.no/

https://ammehjelpen.no/artikkel/16/Nattamming

Motorisk utvikling (film)

http://mhfa.no/ressurser/barns-motoriske-utvikling-0-15-maaneder/

Språkutvikling

https://norsklogopedlag.no/uploads/docs/0-12mnd.pdf

https://norsklogopedlag.no/uploads/docs/1-2aar.pdf

https://norsklogopedlag.no/uploads/docs/3-4aar.pdf

https://norsklogopedlag.no/uploads/docs/CPLOLposter_NO.pdf

Seksuell helse

https://helsenorge.no/psykisk-helse/vold-og-overgrep

https://www.cappelendamm.no/_jeg-er-meg-min-meg-margrete-wiede-aasland-eli-rygg-9788276347845

Sosiale medier

http://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/engodstart/

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/veiledere/i_beste_mening_a4_bokmal_web.pdf

Vold

https://www.youtube.com/watch?v=HmEyfk6b6tQ

https://dinutvei.no/utsatt/68-hjelpetilbud-utsatt/248-krisesenter-omtale

https://kisif.no/

http://www.hvorlite.no/

Barn og alkohol

https://avogtil.no/tema/samvaer-med-barn-unge/

Allergi

https://helsenorge.no/sykdom/astma-og-allergi/rad-foreldre-atopisk-eksem

http://www.kumelkallergi.no/

Enurese

https://www.torrhelenatten.no/?gclid=EAIaIQobChMI2M2Iko3i3AIVw7UYCh2VtwCwEAAYASAAEgInpfD_BwE

Solbeskyttelse og kulde

http://morsmal.no/6723-kle-barna-riktig-i-vinterkulda-na-ogsa-pa-islandsk-og-tigrinja

https://www.nrpa.no/fakta/90118/solbeskyttelse-anbefalinger-og-raad

Lus

https://www.fhi.no/ml/skadedyr/lus/

Amming, ammeproblemer og morsmelkerstatning

Informasjonssider der du finner kvalitetssikret helseinformasjon:

Trygg mammamedisin:

Familievernkontor