Drop-in vaksinering torsdag og fredag 09-18

I Enebakk har vi kraftig stigende smitte med 30 registrert smittede personer de siste 7 dagene. Hele 9 av disse bare 1. september.

Vi ber deg som ikke har tatt vaksine enda om å komme til Herredsstyresalen i dag eller i morgen. Etter dette vil vi vaksinere kun sporadiske dager de nærmeste ukene.

VG omtaler smitten 1. september med Østfold som eksempel.

Her er fem av seks covid-pasienter, uvaksinerte yngre personer, den yngste 37 år. De andre er 62, 56, 45, og 55 år, forteller Jetmund Ringstad, avdelingsleder for infeksjonsmedisinsk avdeling. I tillegg er det en vaksinert person over 80 år som er innlagt. To av pasientene ligger på respirator. I tillegg er en person på overvåkning. I forrige runde var de gamle og syke. Vi har en annen gruppe pasienter nå, sier Ringstad