NAV Enebakk var nylig invitert inn til Enebakk kommune sitt utvida lederforum for å sette sykefraværsoppfølging på agendaen. Til stede var også vernetjenesten og tillitsvalgte.

- Formålet med møtet var å skape bedre dialog og felles forståelse. Jeg føler at vi fikk god respons fra de som var til stede. Det var et positivt møte, sier Fred Are P. Hopland, utviklingsagent ved NAV Enebakk. Kirsten M. Efskind - fastlege - foto - Jorun Roaldset

Nærværsarbeid

Møtet ble initiert gjennom dialog mellom HR-sjef Dag Møkleby i Enebakk kommune og enhetsleder Jorun Roaldset i NAV Enebakk. 

Nærværsarbeid var noe også rådmann Kjersti Øiseth innledningsvis åpnet møtet med. Hun poengterte også viktigheten av arbeidstakernes medvirkningsplikt. Ikke minst poengterte hun det å ta vare på de andre ansatte som er på jobb, og som må ta ekstra omkostninger ved sykefravær.

Formålet med møtet var å få synliggjort de ulike rollene. I tillegg til var fokus hvordan Enebakk kommune med enhetslederne som aktør og NAV kan få til god samhandling i sykefraværsarbeidet. 

NAV Enebakk hadde med seg rådgivende overlege Kirsten M. Efskind (bildet) til å holde et innlegg med temaet: Fastlegens perspektiv under sykefraværsoppfølgingen.

- De som satt i salen fikk seg nok en A-ha-opplevelse i forhold til bruk av oppfølgingsplanen som et verktøy. Det var også interessant å høre fastlegens perspektiv for oppfølging mellom NAV og fastlege, sier Hopland. 

Nyttige innspill

NAV Enebakk satt igjen med et positivt inntrykk etter møtet.

- Inntrykket til NAV er at enhetslederen synes dette var veldig nyttige innspill og at de fikk litt bedre forståelse for arbeidsgivers rolle, fastlegens rolle, den ansattes rolle og NAV sin rolle, sier Hopland og fortsetter: 

- Enhetslederen ble minnet om bruk av oppfølgingsplan som et viktig verktøy i forbindelse med oppfølging av sine ansatte og at NAV foretrekker at Enebakk kommune nå benytter de digitale løsningene, sier Fred Are P. Hopland.

(Artikkelforfatter: Torbjørn Andersen/ NAV arbeidslivssenteret, Foto: Nav Enebakk ved Jorun Roaldset)