Avløpet fra cirka 90% av Enebakk kommunes befolkning går via kommunalt nett til våre to renseanlegg. Vi har ett på Flateby og ett i Kirkebygda. Anlegget i Kirkebygda tar imot avløpet fra Ytre Enebakk via en overføringsledning. Vi har om lag 102km med avløpsledninger og 33 pumpestasjoner som sørger for at avløpet kommer fram til renseanleggene.

Resterende 10% av befolkningen har private avløpsanlegg som må tømmes med slamtømmebil. Slammet behandles ved Flateby renseanlegg.

Alle abonnenter plikter å følge Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp

Merk at vannforsyningen i Enebakk håndteres av to private vannverk; Kirkebygden / Ytre Enebakk vannverk og Flateby vannverk. Se Vannforsyning for mer informasjon.

Ledningkart over vann, avløp og overvann ved en eiendom får du gjennom kommunens e-torg. Følg denne lenken til e-torg. Søk opp eiendommen det gjelder og velg situasjonskart. Følg anvisningene videre.