Saken behandles i kommunestyret 16.12.2014.

Handlingsprogrammet, budsjettforslaget samt innstillingen kan lastes ned fra menyen til høyre.