Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fører til blant annet hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne og språkfunksjon, samt personlighetsforandringer og endring av atferd. Problemene kan være sammensatte og av praktisk, fysisk, psykisk eller sosial art.

Demens kan ikke kureres, men utredning og diagnostisering er viktig. Dette for å utelukke evt andre sykdommer, for å behandle symptom, og for å gi rett hjelp til rett tid. Informasjon og støtte til den demenssyke og dens pårørende er viktige moment i demensomsorgen.