Tre mil sørøst for Oslo finner du Enebakk kommune. Vi er en landbrukskommune med Oslo, Ski, Spydeberg, Hobøl, Lørenskog og Rælingen som nærmeste naboer. Enebakk kommune har et areal på 232 km². Dette består i fire-fem prosent bebyggelse, 65 prosent skog og et samlet vannareal som ville dekket Oppegård kommune. Med ca 11.000 innbyggere er vi ikke akkurat "trangbodde".

Enebakk har en gammel inndeling i Fjerdinger. De opprinnelig seks Fjerdingene er i dag blitt til tre kretser, Flateby, Kirkebygda og Ytre Enebakk.

Enebakk har to kirkesogn. Det eldste er Enebakk, med hovedkirken, Enebakk kirke, som ble bygget ca. år 1200, og er en av de eldste steinkirkene i landet. Denne kirken er verd et besøk. Blant annet kan du se Fanden malt i den ene korbuen, og det er ikke mange kirker som har dette vesen innenfor sine vegger. Det andre sognet er Ytre Enebakk med Mari kirke. Dette er en romantisk trekirke som ligger fint til med utsikt over kretsen.

Enebakk er rik på natur, men også kultur. Vi har permanente utstillinger i det gamle Herredshuset i Ignaveien 16, og flere gallerier som stiller ut kunst fra både lokale kunstnere og andre. Dessuten er det rikt sang- og musikkliv hos oss. Håper du har blitt litt nysgjerrig på kommunen vår og at du finner nyttig informasjon på sidene våre.