Besøksadresse: Rådhuset
Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
Telefon: 64 99 20 00
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
eDialog - sikker sending eDialog for Enebakk kommune
Organisasjonsnummer: 964 949 581
Kontonummer:  
Kommunenummer: 3028
Areal: 233 km^2
Innbyggere: 11 026 (per 1.1.2019 ref: SSB)
   
Ordfører: Hans Kristian Solberg (Sp)
Kommunedirektør Andreas Halvorsen